صادرات قیر منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت شد
به گزارش پتروشیمی نیوز، به نقل از شانا؛ جلسه هیئت دولت عصر دیروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه) به ریاست روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد که بر اساس یکی از مصوبات این جلسه، صادرات قیر منوط به اخذ مجوز از وزارت نفت شد.
بر این اساس با تصویب دولت، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت) از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت سایر مقررات، موکول به موافقت وزارت نفت شد.

در ادامه این جلسه همچنین گزارش وزارت نیرو در خصوص وضع مدیریت تامین آب شرب در کشور بررسی شد و هیئت وزیران به بحث و بررسی پیرامون گزارش وزارت نیرو در خصوص مدیریت تامین آب شرب، تبیین وضع و ارائه راهکارها پرداخت.